Wizyt: 075171
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkola Miejskiego nr 7 im. "Bajkowy świat" w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 2

Informacja o otwarciu ofert
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień PublicznychPrzedmiot zamówienia pn.; "Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gorzowie Wlkp. na potrzeby utworzenia nowego oddziału przedszkolnego".Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP ( t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że kwota którą przeznaczył na finansowanie zamówienia to 268.000,00 zł PLN brutto. W przetargu wpłynęła 1 oferta ( w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie).1. ENERBUD MAREK SZARZYŃSKI ul. Strażacka 84, Gorzów Wlkp. Kryterium 1: cena ofertowa: 256,332,00 zł bruttoKryterium 2: termin realizacji 31.08.2017 r.Kryterium 3: okres gwarancji 36 miesięcyWarunki płatności zgodnie z postanowieniami projektu umowy, termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. [drukuj]

Autor: Błaz Barbara @ 14/06/2017 11:15
Opublikował: Błaz Barbara @ 14/06/2017 11:15
Ostatnia zmiana: Błaz Barbara @ 14/06/2017 11:15
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 na potrzeby stworzenia nowego oddziału przedszkolnego.

pobierz: SIWZ1a.pdf, 1.83 MB
pobierz: SIWZ1b.pdf, 1.91 MB
pobierz: SIWZ1c.pdf, 0.92 MB
pobierz: Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf, 0.71 MB
pobierz: Projekt Wykonawczy Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 a.pdf, 1.93 MB
pobierz: Projekt Wykonawczy Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 b.pdf, 1.72 MB
pobierz: Projekt Wykonawczy Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 c.pdf, 1.37 MB
pobierz: Projekt Wykonawczy Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 d.pdf, 1.13 MB
pobierz: Projekt Budowlany Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 a.pdf, 1.82 MB
pobierz: Projekt Budowlany Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 b.pdf, 1.42 MB
pobierz: Projekt Budowlany Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 c.pdf, 1.87 MB
pobierz: Projekt Budowlany Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 d.pdf, 0.90 MB
pobierz: Projekt Budowlany Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 e.pdf, 1.13 MB
pobierz: STWiOR.pdf, 0.51 MB
pobierz: Projekt Umowy do przetargu P 7.pdf, 0.29 MB
pobierz: TER.pdf, 0.06 MB
pobierz: Ogłoszenie nr 519363-N-2017.pdf, 1.05 MB
pobierz: Informacja o otwarciu ofert.jpg, 0.33 MB
pobierz: ogłoszenie o wyniku przetargu.jpg, 0.42 MB
[drukuj]

Autor: Błaz Barbara @ 30/05/2017 10:30
Opublikował: Błaz Barbara @ 19/06/2017 15:32
Ostatnia zmiana: Błaz Barbara @ 19/06/2017 15:32
Tekst wyświetlony: 0 razy.